Immanuel Velikovsky -

Jego książki

 • Worlds in Collision (Zderzenie Światów) (original edition 1950, new edition 2009: 978-1-906833-11-4)
   
 • Earth in Upheaval (original edition 1955, new edition 2009: 978-1-906833-12-1)
   
 • From the Exodus to King Akhnaton, Vol. I of Ages in Chaos (original edition 1952, new edition 2009:
  978-1-906833-13-8)
   
 • Ramses II and His Time, Vol. II of Ages in Chaos (original edition 1978, new edition 2010: 978-1-906833-14-5)
   
 • Peoples of the Sea, Vol. III of Ages in Chaos (original edition 1977, new edition 2011: 978-1-906833-15-2)
   
 • Oedipus and Akhnaton: Myth and History (original edition 1960)
   
 • Mankind in Amnesia (original edition 1982, new edition 2010: 978-1-906833-16-9)
   
 • Stargazers and Gravediggers: Memoirs to Worlds in Collision (original edition 1984, new edition 2012: 978-1-906833-17-6)

 

Osoby zainteresowane nabyciem książki Zderzenie Światów proszę o kontakt e-mailowy: piotr.gordon@wp.pl  
lub telefoniczny: 22 628 74 35; 603 875 094

Dr Piotr Gordon