Dr Immanuel Velikovsky -

Jeden z największych współczesnych
naukowców i pisarzy